Η εταιρεία Κίνησις Μεταξάς Μ.Ι.Κ.Ε είναι συνέχεια της οικογενειακής Μεταξάς Α.Ε & ασχολείται επαγγελματικά με την προμήθεια και τον εξοπλισμό τεχνικών εταιρειών.

Η εταιρεία μας εμπορεύεται μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα είδη, χημικά, λιπαντικά & είναι εξειδικευμένη στις μπαταρίες παντός τύπου (οχημάτων, οικιακές, ειδικών κατασκευών κ.α ).

ΟΛΑ τα προϊόντα είναι επιλεγμένα & βασίζονται στη ποιότητα με εξαιρετική σχέση ποιότητας -τιμής

Η εταιρεία έχει οικογενειακή παράδοση από το 1968 & αυτή την περίοδο διοικείται από την 3η γενιά.

Η έδρα της εταιρείας είναι στην Αθήνα επί της Κωνσταντινουπόλεως 71 στο Βοτανικό (Τ.Κ 118 55 τηλ. 210 3455151).

Top